เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นซีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินการด้านธุรกิจเครื่องชั่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายและให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ด้วยการบริการสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความเที่ยงตรง และคุณภาพเหมาะสมกับราคา พร้อมทั้งความต่อเนื่องในการให้บริการ และระบบ Support System ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แคตตาล็อก

ประเภทConsumable Products
แสดงเพิ่มเติม
ประเภทDehydrating Drying machine
แสดงเพิ่มเติม
ประเภทFood Equipments
แสดงเพิ่มเติม
ประเภทInspection Machine
ประเภทSoftware

ข่าวสารกิจกรรม

บริษัทในเครือ

NCR INTERTRADE CO.,LTD.

N.C.R ENGINEERING & TRADING CO.,LTD.

MNC EXPORT & TRADING CO., LTD.