Tilox Logistics

Tilox Logistics2021.jpg

Tilog Logistix 2021

วันที่ : 25 – 27 August 2021

เวลา:  10.00 - 18.00 Hrs.

สถานที่ : BITEC, Hall98, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

 

อุปกรณ์โลจิสติกส์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ช่วยขจัดปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผิดปกติ

ลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า