Thaifex - Anuga Asia 2020

Thaifex - Anuga Asia 2021_0.jpg

Thaifex - Anuga Asia 2021

วันที่ : 25 – 29 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

   “THAIFEX - ANUGA ASIA” เตรียมยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดแสดงสินค้าและอาหารในภูมิภาคเอเชีย