Automation Expo 2021

Automation Expo 2021.jpg

Automation Expo 2021 

วันที่ :  4 -6 สิงหาคม 2021
เวลา :  09.00 - 17.00 น.    
สถานที่ : ห้องประชุมและนิทรรศการนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) ชลบุรี
Website : www.automation-expo.asia

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก