Tilox Logistics

Tilox Logistics1.jpg

Tilox Logistics

Date : 26 - 28 August 2020
Time :  10.00 - 18.00 Hrs.
สถานที่ : BITEC, Hall98, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

  อุปกรณ์โลจิสติกส์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ช่วยขจัดปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผิดปกติ 
ลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า