เครื่องยนต์ย่อยกิ่งไม้ รุ่น "TAURUS" TGS-1500

เครื่องยนต์ย่อยกิ่งไม้ รุ่น "TAURUS" TGS-1700

เครื่องยนต์ย่อยกิ่งไม้ รุ่น "TAURUS" TGS-65003