ลักษณะสำคัญ
  SR-2000 Alpha เป็นเครื่องชั่งคำนวณราคาพร้อมพิมพ์รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ลงบนสติ๊กเกอร์ มีลักษณะสำคัญ คือ
 
  • หน้าจอแสดงแสดงผลเป็น LCD ชนิดสัมผัส (Touch Screen)ขนาด 14.4 นิ้ว ซึ่งแสดงผลชื่อสินค้า,ราคาต่อหน่วย,น้ำหนักสินค้า,ส่วนลด หรือโปรโมชั่นที่กำหนดแบบเห็นได้ชัด
  • จัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ Local Area Network, Wireless ด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะ คือ ScaleLink Pro , i-Label , i-View หรือป้อนข้อมูลที่เครื่องโดยตรงได้
  • การทำงานทุกโปรแกรมในเครื่องชั่งใช้งานง่าย
  • สามารถตั้งค่าการใช้งานให้มีความปลอดภัย โดยต้องป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนใช้งานเครื่องชั่งได้ (ต้องเปิดระบบการทำงานนี้)
  • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • พิมพ์สติ๊กเกอร์แบบปกติ, สติ๊กเกอร์ชนิดผสมคูปอง และข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อความ วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, เวลา, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม, รูปภาพขาวดำ ฯลฯ
  • สนับสนุนรูปแบบสติ๊กเกอร์ได้หลายรูปแบบภายในเครื่องเดียว เพื่อสนับสนุนรูปแบบสติ๊กเกอร์สำหรับหลายแผนกในหนึ่งร้านค้า
  • สามารถสร้างปุ่มลัด (Preset Key) เรียกใช้ผ่านหน้าจอแสดงผลได้ทันที โดยตั้งเป็นแบบข้อความหรือรูปภาพได้
  • สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาได้รวดเร็ว 100 มิลลิเมตร/วินาที

 
คุณสมบัติ
พิกัดน้ำหนัก

6 กิโลกรัม
0 กรัม ~ 3 กิโลกรัม/ 1กรัม , 3 กิโลกรัม ~ 6 กิโลกรัม/ 2 กรัม

15 กิโลกรัม
0 กรัม ~ 6 กิโลกรัม/ 2 กรัม , 6 กิโลกรัม ~ 15 กิโลกรัม/ 5 กรัม

ค่าความละเอียดคำนวณ 1 / 3000 (M class)
จอแสดงผลทางด้านผู้ใช้ Backlit 8.4-inch color LCD Touch panel, 640x480 จุด
จอแสดงผสลทางด้านลูกค้า HG type: 14.4-inch LE display 640x428 จุด
S-Type: Full-dot fluorescent display 256x16 จุด
ความกว้างสติ๊กเกอร์ 38 ถึง 80 มม.
ความกว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 76 มม.
ความยาวสติ๊กเกอร์ 30 ถึง 60 มม.
ความกว้างช่องใส่สติ๊กเกอร์ 82 มม.
ความเร็วในการพิมพ์ 100 มม. / วินาที
ขนาดม้วนสติ๊กเกอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนใส่ : 40 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง ทั้งม้วน : 100 มม.
ระบบรับ-ส่งข้อมูล Ethernet
คีย์บอร์ด 18 ปุ่มภายนอก (และกดภายในจอแสดงผลแบบ Touch Screen)
หม้อแปลงไฟฟ้า AC100 V / 120 V / 220 V / 240 V, 50/60 Hz
 
ขนาดและรูปทรง

หน่วย : มิลลิเมตร

ไม่มีแค็ตตาล็อก