ลักษณะสำคัญ
  IPC เป็นเครื่องชั่งสำหรับใช้งานประเภทอุตสาหกรรม มีลักษณะสำคัญ คือ
 
  • จอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน (ตัวหนังอักษรสูงถึง 25 มิลลิเมตร)

  • รองรับพิกัดน้ำหนัก 3, 6, 15, 30 กิโลกรัม (เลือกได้)
  • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • ใช้ได้ทั้งไฟบ้าน AC และแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ ใช้งานได้ประมาณ 500 ชั่วโมงต่อเนื่อง
  • มีฟังค์ชั่นการทำงานปิดเครื่องอัตโนมัติ

 

 

 
คุณสมบัติ
รุ่นเครื่องชั่ง IPC <Small>
ขนาดถาดวาง 230 x 200 มิลลิเมตร
พิกัดน้ำหนัก/
ค่าความละเอียดต่ำสุด
3 กิโลกรัม
1 กรัม (0~1.5 กิโลกรัม), 2 กรัม (1.5~3 กิโลกรัม)
6 กิโลกรัม
2 กรัม (0~3 กิโลกรัม), 5 กรัม(3~6 กิโลกรัม)
จอแสดงผล LCD 6 หลัก, ตัวเลขสูง 25 มิลลิเมตร
หม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง 2 ก้อน หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า AC และมีฟังค์ชั่นตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ 60 นาที, 20 นาที, หรือ ปิดเครื่องทันที)

รุ่นเครื่องชั่ง IPC <Large>
ขนาดถาดวาง 280 x 293 มิลลิเมตร
พิกัดน้ำหนัก/
ค่าความละเอียดต่ำสุด
15 กิโลกรัม
5 กรัม (0~7.5 กิโลกรัม), 10 กรัม (7.5~15 กิโลกรัม)
30 กิโลกรัม
10 กรัม (0~15 กิโลกรัม), 20 กรัม (15~30 กิโลกรัม)
จอแสดงผล LCD 6 หลัก, ตัวเลขสูง 25 มิลลิเมตร
หม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง 2 ก้อน หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า AC และมีฟังค์ชั่นตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ 60 นาที, 20 นาที, หรือ ปิดเครื่องทันที)
ขนาดและรูปทรง

มิลลิเมตร (นิ้ว)


ipc.pdf