ลักษณะสำคัญ
  IMP-3000 เป็นเครื่องชั่งพร้อมห่อฟิล์ม สำหรับใช้งานประเภทอุตสาหกรรม มีลักษณะสำคัญ คือ
 
 • ใช้งานประเภทบรรจุิสินค้าลงถุง ซึ่งเครื่องสามารถผนึกฟิล์มออกมาเป็นถุงและบรรจุวัตถุลงถุงได้ และปิดผนึก แบบแพ็คสำเร็จในขั้นตอนเดียว
 • ใช้ฟิล์มแบบม้วน
 • ซีลปิดผนึกฟิล์มได้่รวดเร็วและเหนียวแน่น
 • ขนาดถุง
  ความกว้าง(ค่าคงที่): 80 มม., 150 มม., 185 มม., 235 มม., 300 มม.
  ความยาว(กำหนดค่าเองได้): จาก 70 มม. ถึง 400 มม.
  ความหนา(ค่าคงที่): micro 30, 40, 60, 80 (สำหรับความกว้าง 235 และ 300 มม.)
  ค่าน้ำหนักสูงสุดสำหรับบรรจุถุง: 7 กก.(สามารถเลือกได้)
 • การใช้งานง่าย
 • มีสวิตช์ตัดระบบการทำงาน เมื่อเกิดความขัดข้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเครื่องชั่ง
 • ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาง่าย
 • รองรับการต่อเข้ากับระบบนับจำนวน, บรรจุถุง และติดสติ๊กเกอร์
 • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

 

 

 
ไม่มีแค็ตตาล็อก