ลักษณะสำคัญ
  IM-7000 series เป็นเครื่องชั่งอุตสาหกรรม มีลักษณะสำคัญ คือ
 
  • หน้าจอสีแบบสัมผัส (Touch Screen Display)

  • จัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ Local Area Network, Wireless ด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะ ประกอบด้วยซอฟท์แวร์หลักคือ Imservice , Database SQL Server
  • สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้
  • สามารถสามารถต่อเข้ากับแท่นชั่งได้ ตั้งแต่ 600 กรัม - 10 ตัน
  • สามารถต่อเข้ากับสแกนเนอร์เพื่อทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้
  • ทำเป็นเครื่องชั่งคำนวณได้
  • เป็นเครื่องชั่งที่สามารถทำงานและจัดการเรื่องข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  • มีระบบ Relay ที่สามารถต่อเข้ากับ Relay box เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้
  • สามารถต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) ได้
  • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 
 
คุณสมบัติ
 
im7000.pdf