ลักษณะสำคัญ
  CubiScan เป็นเครื่องชั่งพร้อมสะแกนวัดขนาดวัตถุ มีลักษณะสำคัญ คือ
 
  • สามารถชั่งน้ำหนัก และ สแกนขนาดวัตถุ กว้าง x ยาว x สูง ได้

  • มีซอฟท์แวร์ในการรับข้อมูลจากเครื่องเก็บลงคอมพิวเตอร์และสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได้
  • สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องไปยังจุดต่าง ๆ ได้โดยง่าย
  • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 
 
คุณสมบัติ
รุ่นเครื่องชั่ง CubiScan 30 CubiScan 50
ยาว 44.5 เ็้ซ็นติเมตร 51 เซ็นติเมตร
กว้าง 44.5 เซ็นติเมตร 51 เซ็นติเมตร
สูง 30 เซ็นติเมตร 71 เซ็นติเมตร
ขอบเขตระยะวัด/
ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
(ยาว) 2.5 - 38 เซ็นติเมตร
(กว้าง) 2.5 - 38 เซ็นติเมตร
(สูง) 0.3 - 10 เซ็นติเมตร
(ยาว) 1.3 - 30 เซ็นติเมตร
(กว้าง) 1.3 - 30 เซ็นติเมตร
(สูง) 1.3 - 46 เซ็นติเมตร
ค่าหน่วยวัดเพิ่มขึ้น/ลดลง ยาว & กว้าง: 0.05 เซ็นติเมตร, สูง: 0.01 เซ็นติเมตร 0.2 เซ็นติเมตร
พิกัดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม 14 กิโลกรัม
ค่าหน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้น/ลดลง 0.002 กิโลกรัม 0.005 กิโลกรัม
ซอฟท์แวร์ Qbit , DOS 3.3/Windows NT
ข้อมูลส่งออก EIA RS232C, Bi-directional
หม้อแปลงไฟฟ้า 95 - 250 VAC, 47 - 63 Hz

รุ่นเครื่องชั่ง CubiScan 100
ยาว 81 เ็้ซ็นติเมตร
กว้าง 81 เซ็นติเมตร
สูง 122 เซ็นติเมตร
ขอบเขตระยะวัด/
ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
(ยาว) 1.3 - 61 เซ็นติเมตร
(กว้าง) 1.3 - 61 เซ็นติเมตร
(สูง) 1.3 - 91 เซ็นติเมตร
ค่าหน่วยวัดเพิ่มขึ้น/ลดลง 0.2 เซ็นติเมตร/0.5 เซ็นติเมตร
พิกัดน้ำหนัก 68 กิโลกรัม/91 กิโลกรัม
ค่าหน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้น/ลดลง 0.02 กิโลกรัม/0.05 กิโลกรัม
ซอฟท์แวร์ Qbit , DOS 3.3/Windows NT
ข้อมูลส่งออก EIA RS232C, Bi-directional
หม้อแปลงไฟฟ้า 95 - 250 VAC, 47 - 63 Hz
 
cubiscan.pdf