ลักษณะสำคัญ
  Boxer/Measure Boy เป็นเครื่องชั่งพร้อมสะแกนวัดขนาดวัตถุ มีลักษณะสำคัญ คือ
 
  • สามารถชั่งน้ำหนัก และ สแกนขนาดวัตถุ กว้าง x ยาว x สูง ได้

  • มีซอฟท์แวร์ในการรับข้อมูลจากเครื่องเก็บลงคอมพิวเตอร์และสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได้
  • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 
 
คุณสมบัติ
รุ่นเครื่องชั่ง MB-900A MB-900B
ความเร็วสายพานลำเลียงวัตถุ 50Hz: 21 เมตร/นาที
(70 ฟุต/นาที)
60Hz: 25 เมตร/นาที
(83 ฟุต/นาที)
50Hz: 33 เมตร/นาที
(110 ฟุต/นาที)
60Hz: 40 เมตร/นาที
(133 ฟุต/นาที)
ขอบเขตระยะวัด/
ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
(ยาว) 20 - 120 เซ็นติเมตร/0.5 เซ็นติเมตร (7.8" - 47"/0.2")
(กว้าง) 5 - 90 เซ็นติเมตร/0.5 เซ็นติเมตร (2" - 35.5"/0.2")
(สูง) 3 - 90 เซ็นติเมตร/0.5 เซ็นติเมตร (1.2" - 35.5"/0.2")
ขอบเขตพิกัดน้ำหนัก/
ค่าต่ำสุดที่สามารถชั่งได้
0.2 - 50 กิโลกรัม/0.1 กิโลกรัม (ตัวเลือกเพิ่ม : 0.2 - 50 กิโลกรัม/0.05 กิโลกรัม)
0.4 - 100 ปอนด์/0.2 ปอนด์ (ตัวเลือกเพิ่ม : 0.4 - 100 ปอนด์/0.1ปอนด์)
(ตัวเลือกเพิ่ม : 100 กิโลกรัม/0.1 กิโลกรัม) (ตัวเลือกเพิ่ม : 200 ปอนด์/0.2ปอนด์)
พื้นที่ทำงานในการวางเครื่อง 1 เมตร หรือมากกว่า (3.3 ฟุต หรือมากกว่า)
ข้อมูลส่งออก EIA RS232C, Bi-directional
หม้อแปลงไฟฟ้า AC220V, 50/60Hz, single phase, 500VA
น้ำหนักเครื่อง ประมาณ 260 กิโลกรัม (520 ปอนด์ )

รุ่นเครื่องชั่ง MB-900H (สะแกนวัดขนาดวัตถุเท่านั้น)
ความเร็วสายพานลำเลียงวัตถุ 100 เมตร/นาที (ตัวเลือกเพิ่ม : 160 เมตร/นาที)
333 ฟุต/นาที (ตัวเลือกเพิ่ม : 533 ฟุต/นาที)
พร้อมตัวควบคุมความเร็ว
ขอบเขตระยะวัด/
ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
(ยาว) 20 - 120 เซ็นติเมตร/1 เซ็นติเมตร (7.8" - 47"/0.4")
(กว้าง) 5 - 90 เซ็นติเมตร/1 เซ็นติเมตร (2" - 35.5"/0.4")
(สูง) 3 - 90 เซ็นติเมตร/1 เซ็นติเมตร (1.2" - 35.5"/0.4")
พื้นที่ทำงานในการวางเครื่อง 0.5 เมตร หรือมากกว่า (1.6 ฟุต หรือมากกว่า)
ข้อมูลส่งออก EIA RS232C, Bi-directional
หม้อแปลงไฟฟ้า AC220V, 50/60Hz, single phase, 500VA
AC380V, 50/60Hz, three phase, 750VA
น้ำหนักเครื่อง ประมาณ 260 กิโลกรัม (520 ปอนด์ )
 
ขนาดและรูปทรง

หน่วยวัด : มิลลิเมตร (นิ้ว)

boxer.pdf