ลักษณะสำคัญ
  BC-4000 series เป็นเครื่องชั่งคำนวณราคาพร้อมพิมพ์รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ลงบนสติ๊กเกอร์ มีลักษณะสำคัญ คือ
 
 • มีหลายรุ่นให้เลือก (จอแสดงผลแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
  BC-4000L1
  BC-4000L2
  BC-4000S
  BC-4000E

 • จัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ Local Area Network, Wireless ด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะ คือ ScaleLink Pro , i-Label , i-View หรือป้อนข้อมูลที่เครื่องโดยตรงได้
 • การทำงานทุกโปรแกรมใช้งานง่าย
 • สามารถตั้งค่าการใช้งานให้มีความปลอดภัย โดยต้องป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนใช้งานเครื่องชั่งได้ (ต้องเปิดระบบการทำงานนี้)
 • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 • พิมพ์สติ๊กเกอร์แบบปกติ, สติ๊กเกอร์ชนิดผสมคูปอง และข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อความ วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, เวลา, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม, รูปภาพขาวดำ ฯลฯ
 • สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาได้รวดเร็ว
 • สนับสนุนรูปแบบสติ๊กเกอร์ได้หลายรูปแบบภายในเครื่องเดียว เพื่อสนับสนุนรูปแบบสติ๊กเกอร์สำหรับหลายแผนกในหนึ่งร้านค้า
 • สามารถสร้างปุ่มลัด (Preset Key) ได้ถึง 170 รายการ ซึ่งรายการประกอบไปด้วย PLU, Tare, Price, Multiple, Special price, $ discount, % discount, Void, Extra Message, Proportional Tare และอีกมากมาย
 • มีระบบข้อความโฆษณาวิ่งหน้าจอขณะไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่งเฉพาะรุ่น BC-4000L2
 
 
คุณสมบัติ
รุ่นเครื่องชั่ง BC-4000 Series
พิกัดน้ำหนัก 6/15 กิโลกรัม ( 3/6 กิโลกรัม )
ค่าความละเอียดน้ำหนักต่ำสุด 2/5 กรัม ( 1/2 กรัม )
ค่าพิกัดน้ำหนักสูงสุด 15 กิโลกรัม ( 6 กิโลกรัม )
ค่าพิกัดน้ำหนักต่ำสุด 40 กรัม ( 20 กรัม )
ค่าความละเอียดคำนวณ 1 / 3000 Division
จอแสดงผล นน.ภาชนะ : 4 หลัก, นน.สุทธิ : 5 หลัก,
ราคาต่อหน่วย : 5 หลัก, ราคารวม : 6 หลัก
ความเร็วในการพิมพ์ 80 มม. / วินาที (3.2" / วินาที)
ระบบรับ-ส่งข้อมูล Ethernet
คีย์บอร์ด 85 ปุ่ม (170 presets)
ขนาดหน่วยความจำ มาตรฐาน : 2 MB, ตัวเลือก : 4 MB
หม้อแปลงไฟฟ้า AC 220 V / 240 V, 50/60 Hz
 
ขนาดและรูปทรง

มิลลิเมตร (นิ้ว)

bc4000.pdf