ลักษณะสำคัญ
  Astra-XT เป็นเครื่องชั่งคำนวณราคาพร้อมพิมพ์รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ลงบนสติ๊กเกอร์ มีลักษณะสำคัญ คือ
 
  • มีสองแบบให้เลือก คือ มีเสาจอแสดงผล และ ไม่มีเสาจอแสดงผล

  • จัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ Local Area Network, Wireless ด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะ คือ ScaleLink Pro , i-Label , i-View หรือป้อนข้อมูลที่เครื่องโดยตรงได้

  • การทำงานทุกโปรแกรมใช้งานง่าย
  • สามารถตั้งค่าการใช้งานให้มีความปลอดภัย โดยต้องป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนใช้งานเครื่องชั่งได้ (ต้องเปิดระบบการทำงานนี้)
  • สินค้ามีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • พิมพ์สติ๊กเกอร์แบบปกติ, สติ๊กเกอร์ชนิดผสมคูปอง และข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อความ วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, เวลา, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม, รูปภาพขาวดำ ฯลฯ
  • สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาได้รวดเร็ว
  • สนับสนุนรูปแบบสติ๊กเกอร์ได้หลายรูปแบบภายในเครื่องเดียว เพื่อสนับสนุนรูปแบบสติ๊กเกอร์สำหรับหลายแผนกในหนึ่งร้านค้า
  • สามารถสร้างปุ่มลัด (Preset Key) ได้ถึง 88 รายการ ซึ่งรายการประกอบไปด้วย PLU, Tare, Price, Multiple, Special price, $ discount, % discount, Void, Extra Message, Proportional Tare และอีกมากมาย

 

 

 
คุณสมบัติ
พิกัดน้ำหนัก 15 กิโลกรัม / 5 กรัม
30 ปอนด์ / 0.01 ปอนด์
ค่าความละเอียดคำนวณ 1 / 3000 Division
ค่าความละเอียดต่ำสุด 0.005 กิโลกรัม / 0.002 กิโลกรัม
จอแสดงผล Dot matrix display
แบบที่ 1 -
นน.ภาชนะ : 4 หลัก, นน.สุทธิ : 5 หลัก,
ราคาต่อหน่วย : 5 หลัก, ราคารวม : 6 หลัก
แบบที่ 2 -
นน.ภาชนะ : นน.สุทธิ : 5 หลัก, ราคาต่อหน่วย : 8 หลัก,
ราคารวม : 8 หลัก
ความกว้างสติ๊กเกอร์ 38 ถึง 64 มม.
ความกว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 60 มม.
ความยาวสติ๊กเกอร์ 30 ถึง 175 มม.
ความกว้างช่องใส่สติ๊กเกอร์ 67 มม.
ความเร็วในการพิมพ์ 80 มม. / วินาที
ขนาดม้วนสติ๊กเกอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนใส่ : 40 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง ทั้งม้วน : 100 มม.
ระบบรับ-ส่งข้อมูล Ethernet, RS232C
คีย์บอร์ด 64 ปุ่ม (88 presets)
ขนาดหน่วยความจำ มาตรฐาน : 1 MB, ตัวเลือก : 2 MB
หม้อแปลงไฟฟ้า AC100 V / 120 V / 220 V / 240 V, 50/60 Hz
 
ขนาดและรูปทรง

มิลลิเมตร (นิ้ว)

astraxt.pdf